Як стати членом Товариства?

Стати індивідуальним членом Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин можна відповідно до п. 4.11 та п. 4.2.2. Статуту товариства на підставі власноручно написаної заяви на ім’я Голови Правління Товариства. В заяві слід вказати інформацію про заявника: науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, напрям досліджень, контактну інформацію. Заяву можна подати особисто або надіслати поштою. Членський внесок для українських членів Товариства – 300 грн. на рік, для іноземних – 10 євро на рік.

Заява на вступ до Товариства – українською мовою
Заява на вступ до Товариства – англійською мовою