Видання


Матяш Ірина. Іноземні представництва в радянській Україні (1919–1991): протистояння і співпраця. Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 503 с.

09.04.2021

В монографії на підставі широкого кола історичних джерел (насамперед архівної інформації, що міститься в документах, які зберігаються в ЦДАВО України, ЦДАГО України, ГДА МЗС України, ГДА СБУ, зарубіжних архівах; періодики, спогадів українських та іноземних дипломатів) досліджено діяльність іноземних дипломатичних і консульських представництв в Українській СРР/УРСР в 1919–1991 рр. Висвітлено завдання, функції, форми організації та основні напрямки діяльності іноземних представництв у 1919–1939 рр., особливості їх взаємодії з владою в радянській України…

Читати далі


У. Е. Снапкоўскі ТРАДЫЦЫІ І НАВАЦЫІ Ў ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ БЕЛАРУСІ

16.03.2021

Снапкоўскі, У. Е. Традыцыі і навацыі ў знешнепалітычных даследаваннях Беларусі : дапаможнік / У. Е. Снапкоўскі. – Мінск : БДУ, 2020. – 295 с.

Разглядаюцца тэарэтыка-метадалагічныя і вучэбна-метадычныя аспекты новай вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі». Аналізуюцца пытанні, звязаныя з фарміраваннем знешнепалітычнай гісторыі Беларусі як новага кірунку гістарычных даследаванняў, яго ўкараненнем у навучальны працэс вышэйшых навучальных устаноў, узаемаадносінамі паміж гістарычнай палітыкай і гістарычнай навукай у Беларусі.

Читати даліОлександр Тригуб, Тимур Михайловський. Міжнародні гуманітарні організації на Півдні України у 20-х рр. ХХ ст. Миколаїв, 2020. 328 с.

25.01.2021

Книга присвячена всебічному вивченню діяльності міжнародних благодійних організацій у південноукраїнському регіоні протягом 1920-х років. У роботі проаналізовано рівень вивчення проблеми, визначено та розглянуто джерельну базу. Розкрито процес створення представництв від міжнародних організацій на Півдні України.

З’ясовано основні напрямки діяльності організацій, умови їх функціонування та взаємодії з радянською владою. Було визначено, що для регулювання співпраці більшовики створювали державні структури, які постійно змінювались і реорганізовувались. Водночас створення координаційних органів при уряді УРСР стало наслідком створення подібних структур у Москві…

Читати далі


Якімова А. Болгарський період життя професора Михайла Драгоманова: монографія / ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. Київ, 2019. 280 с.

28.12.2020

У монографії висвітлюється основні аспекти діяльності відомого українського вченого Михайла Драгоманова у Вищій школі в Софії продовж 1889-1895 років. Наголошується на внеску професора у становлення першого болгарського університету та першого наукового фолькльорного видання “Сборник за народни умотворения, наука и книжнина”, у розвиток українсько-болгарських наукових та культурних зв’язків. Звертається увага на творчу спадщину М. Драгоманова в Болгарії та вшанування його пам’яті. 

Для науковців, студентів і тих, хто цікавиться творчою спадщиною М. Драгоманова.   

 

Читати далі


Україна — Швейцарія: маловідомі сторінки історії та сучасність: науковий збірник / Упоряд. Ірина Матяш; Інститут історії України НАН України; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. Берн–Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 236 с

25.12.2020

В науковому збірнику представлено дослідження українських і швейцарських науковців з історії діяльності швейцарських підприємців на території України, персоналій швейцарців в Україні та українських емігрантів у Швейцарії, становлення українсько-швейцарських відносин у 1918–1926 рр., діяльності Посольств України в Швейцарії та Швейцарії в Україні після відновлення державної незалежності України. В основі збірника тексти виступів учасників Історичної панельної дискусії «Швейцарсько-українська зустріч», організованої Посольством Швейцарії в Україні спільно з Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин…

Читати далі


Любов Жванко. Дипломатичні представництва Польської Республіки в Харкові: історія та сучасність / пер. на пол. мову Т. Довжок. Харків: Золоті сторінки, 2020. 160 с., іл.

24.11.2020

Видання опубліковано за сприяння Департаменту cпівпраці з Полонією і поляками за кордоном Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Генерального консульства Республіки Польща у Харкові. Науковим консультантом виступив Ян Гранат, Генеральний консул Республіки Польща у Харкові (2010–2014). Книгу підготовлено в рамках стажування при Нагороді імені Івана Виговського під патронатом Президента Республіки Польща Анджея Дуди (22 травня 2017 р.), фундатором якої виступають Студії Східної Європи Варшавського університету. Наукове стажування відбулося в Університеті Марії Склодовської-Кюрі (Люблін…

Читати далі


Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості

19.06.2020

У виданні висвітлено питання дипломатичної історії України, наведено імена видатних постатей, які брали безпосередню участь у становленні української дипломатії. У глобальному вимірі міжнародного життя кожен представник дипломатичної служби, незалежно від величини особистого внеску та займаної посади, має своїм завданням обстоювання дипломатичними засобами незалежності держави з гордим ім’ям Україна, дипломатичне визнання її міжнародним співтовариством, узгодження державних кордонів і територіальної цілісності. Книга стане в пригоді історикам дипломатичної служби, зовнішньополітичної діяльності України та загалом усім, хто цікавиться історією становлення та розвитку держави.

Читати далі


Україна і Польща: Шляхами міждержавних взаємин : зб. наук. праць з нагоди 100-річчя встановлення польсько-українських дипломатичних відносин / наук. ред. І. Матяш; вип. ред. В. Собіянський; пер. з пол. К. Москалець. Київ : Видавництво «Горобець», 2019. 300 с.: іл.

04.06.2020

Сто років інституційної дипломатії в Україні

02.10.2019

У виданні Всеукраїнської громадської організації та Українсько-австрійського товариста “Галіція” (№11, 2019 р., м. Львів) вийшла друком стаття члена правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, генерального директора ДП “ГДІП”, Надзвичайного і Повноважного Посланника II класу Павла Кривоноса.

Читати далі