Видання


Проєкт “Жіноче обличчя української дипломатії”

20.07.2021

Журнал «Зовнішні справи» презентує нову рубрику «Жіноче обличчя української дипломатії». Цей масштабний проєкт, присвячений 30-річчю незалежної України, ініціювало Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин, створене та очолюване докторкою історичних наук Іриною Борисівною Матяш.

Проєкт підтримала Асоціація зовнішньої політики України на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Володимиром Дмитровичем Хандогієм, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, інші небайдужі. За задумом натхненника і ведучої рубрики Ірини Матяш…

Read more


Матяш Ірина, Тертична Анна, Манасієва Інна. Українсько-болгарські відносини: офіційна і культурна дипломатія (1918–1944)

15.07.2021

Матяш Ірина, Тертична Анна, Манасієва Інна. Українсько-болгарські відносини: офіційна і культурна дипломатія (1918–1944) / НАН України; Інститут історії України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Фонд Президентів України; Комісія істориків України і Болгарії; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин; Посольство України в Республіці Болгарія. Київ–Софія: Інститут історії України НАН України, 2021. 372 с. 

У монографії на підставі широкого кола історичних джерел, насамперед архівної інформації, що міститься в документах…

Read more


“П’ять запитань на п’ятиліття” (інтерв’ю з головою Правління Товариства Іриною Матяш)

02.06.2021

Пропонуємо ознайомитися з інтерв’ю з головою Правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Іриною Матяш, присвяченому п’ятилітньому ювілею наукового об’єднання.

Інтерв’ю було опубліковане в журналі “Зовнішні справи” (№ 1-2, 2021).

Read more


Фільм “Дім Грушевських”

20.05.2021

Фільм створено в рамках проекту Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, Фонду Ганса Зайделя в Україні під егідою Міністерства закордонних справ України в партнерстві з Медіацентром ГДІП “Європейські культурні цінності і культурна дипломатія” та Історико-меморіальним музеєм Михайла Грушевського.


Handbook of Cultural Diplomacy

28.04.2021

The project has been carried out with the support of the Federal Foreign Office based on a decision of the Bundestag of the Federal Republic of Germany through the Representative Office of the Hanns Seidel Foundation in Ukraine. 

The handbook deals with the basic theoretical and practical aspects of cultural diplomacy, highlights Ukrainian and foreign historiography of studies in this field; presents information on the challenges facing Ukrainian cultural diplomacy and the ideological tools of cultural diplomacy in the Ukrainian Soviet Socialist Republic; elucidates the activities of cultural diplomacy institutions in modern Ukraine, particularly the relevant activities of Ukrainian overseas diplomatic missions.

 

Read more


Культура дипломатія: навчальний посібник

28.04.2021

Проєкт реалізовано за підтримки Федерального міністерства закордонних справ на підставі рішення Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина через Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні.

У посібнику розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти культурної дипломатії, висвітлено українську й іноземну історіографію досліджень у цій сфері; подано відомості про витоки української культурної дипломатії та ідеологічні інструменти культурної дипломатії УРСР, про роботу інститутів культурної дипломатії сучасної України, зокрема діяльність за цим напрямом українських дипломатичних установ за кордоном.

 

Read more


Матяш Ірина. Іноземні представництва в радянській Україні (1919–1991): протистояння і співпраця. Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 503 с.

09.04.2021

В монографії на підставі широкого кола історичних джерел (насамперед архівної інформації, що міститься в документах, які зберігаються в ЦДАВО України, ЦДАГО України, ГДА МЗС України, ГДА СБУ, зарубіжних архівах; періодики, спогадів українських та іноземних дипломатів) досліджено діяльність іноземних дипломатичних і консульських представництв в Українській СРР/УРСР в 1919–1991 рр. Висвітлено завдання, функції, форми організації та основні напрямки діяльності іноземних представництв у 1919–1939 рр., особливості їх взаємодії з владою в радянській України…

Read more


У. Е. Снапкоўскі ТРАДЫЦЫІ І НАВАЦЫІ Ў ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ БЕЛАРУСІ

16.03.2021

Снапкоўскі, У. Е. Традыцыі і навацыі ў знешнепалітычных даследаваннях Беларусі : дапаможнік / У. Е. Снапкоўскі. – Мінск : БДУ, 2020. – 295 с.

Разглядаюцца тэарэтыка-метадалагічныя і вучэбна-метадычныя аспекты новай вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі». Аналізуюцца пытанні, звязаныя з фарміраваннем знешнепалітычнай гісторыі Беларусі як новага кірунку гістарычных даследаванняў, яго ўкараненнем у навучальны працэс вышэйшых навучальных устаноў, узаемаадносінамі паміж гістарычнай палітыкай і гістарычнай навукай у Беларусі.

Read moreОлександр Тригуб, Тимур Михайловський. Міжнародні гуманітарні організації на Півдні України у 20-х рр. ХХ ст. Миколаїв, 2020. 328 с.

25.01.2021

Книга присвячена всебічному вивченню діяльності міжнародних благодійних організацій у південноукраїнському регіоні протягом 1920-х років. У роботі проаналізовано рівень вивчення проблеми, визначено та розглянуто джерельну базу. Розкрито процес створення представництв від міжнародних організацій на Півдні України.

З’ясовано основні напрямки діяльності організацій, умови їх функціонування та взаємодії з радянською владою. Було визначено, що для регулювання співпраці більшовики створювали державні структури, які постійно змінювались і реорганізовувались. Водночас створення координаційних органів при уряді УРСР стало наслідком створення подібних структур у Москві…

Read more