Секретаріат

Вчений секретар


Хоменська Інна Валеріївна – кандидат філологічних наук, директор дирекції “Медіацентр” Державного підприємства “Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв”, вчений секретар наукового щорічника “Україна дипломатична”, член Національної спілки журналістів України. Нагороджена званням “Посла миру” від 2014 року.

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, дипломатія.

Деталі

Основні публікації: Хоменська І.В. Семантико-функціональні особливості концептосфери «Україна» в поетичному дискурсі Василя Симоненка / Інна Валеріївна Хоменська // Вісник Черкаського університету. – № 7 (300). – Черкаси, 2014. – С. 24–30. (Серія «Філологічні науки»); Хоменська І.В. Особливості функціонування сегментів концепту «Україна» у поетичній мовотворчості Лесі Українки / Інна Валеріївна Хоменська // Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди. Випуск 38. – Харків, 2014. – С. 169–176; Хоменська І.В. Формування основних сегментів терміносистеми когнітивної лінгвістики (діахронічний та синхронічний аспекти) / Інна Валеріївна Хоменська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 791. – Львів, 2014. – С. 169–175; Хоменська І.В. Особливості функціонування концепту «Україна» у поетичному дискурсі Тараса Шевченка / Інна Валеріївна Хоменська // Мова і культура. – Випуск 17. – Том ІІІ. – Київ: «Видавничий дім Дмитра Бураго», 2014. – С. 57–63; Хоменская И.В. Теоретические аспекты и ключевые компоненты терминологической системы современной когнитивной лингвистики / Инна Валерьевна Хоменская // Kognitywistyka I media w edukacji. – № 2. – Torun’: Wydawnictwo «Adam Marszakek», 2014. – S. 219–226; Хоменська І.В. Функціонування репрезентантів концепту «Україна» у поетичному дискурсі Олекси Стефановича / Інна Валеріївна Хоменська // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія / гол. ред. К. В. Балабанов; відп. ред. серії С. В. Безчотнікова. – Маріуполь: МДУ, 2015. – Вип. 13. – С. 76-85; Віднянський С.В., Хоменська І.В. Корифей української дипломатії // Дипломатична і консульська служба у вимірі особистості, 2016. – С. 306-330. – Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична” ; вип. 13).

Приховати деталі


Інформаційний секретар


Мартинюк Назар Анатолійович
 
Місце роботи – Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара Національного університету “Острозька академія”
 
Наукові інтереси: закордонне українство, публічна дипломатія, наукова дипломатія, історія дипломатії.
 

Деталі

Основні публікації: 1. Трофимович В., Мартинюк Н. Зовнішньополітичні аспекти діяльності еміграційного уряду УНР в країнах Європи та Північної Америки (1924–1940 рр.) / В. Трофимович, Н. Мартинюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки”. Острог, 2019. Вип. 29. С. 15–24. 2. Мартинюк Н., Атаманенко А. Рецензія: «Вісник – АнҐеліафорос»: щорічний українсько-грецький альманах / гол. ред. Г. Маслюк. Афіни, грудень 2017. 414 с. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки”. Острог, 2019. Вип. 29. С. 143–144. 3. Мартинюк Н. Рецензія: Kolańczuk А. Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym Drugiej Rzeczypospolitej / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Przemyśl, 2017. 396 s. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки”. Острог, 2020. Вип. 31. С. 255–256. 4. Митці рідного краю: ART-зустрічі : навчально-методичний посібник / упоряд. Т.В. Приймак, Н.А. Мартинюк. Острог; Полонне: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2020. 42 с.

Приховати деталі


Інформаційний секретар


Клиніна Тетяна Сергіївна – кандидат історичних наук, член редакційної колегії щорічника “Україна дипломатична”

Місце роботи  – доцент кафедри історії та документознавства Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Наукові інтереси  – історія та зовнішня політика США, історія міжнародних відносин, дипломатична служба та дипломатичні архіви, інформаційні мережі, сучасні піар-технології, інформаційні війни.

Деталі

Основні публікації: 1. Клиніна Т.С. Діяльність представника США Дагласа Дженкінса в Українській Народній Республіці (1917-1918 роки) //Американська історія та політика. – Київ. – 2019. – Вип. 7 – С. 20-39; 2. Клынина Т.С. Программы обмена как вид культурной деятельности Государственного департамента США // МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. – № 32. – Тбилиси, 2019. – C. 130-137; 3. Klynina T. «Female face» of American diplomacy// T. Klynina // Схід. = № 6 (164). – 2019. – С. 70 – 74; 4. Клиніна Т.С. Пані Держсекретар // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. 2020. №153 (2). С. 60 – 66; 5. Klynina Tetiana. Place of the United States Secretary of States in the power system and formation of the country external course (XX – at the beginning of XXI century): historical background // Skhid. 2020. №2(166). P. 29 – 34; 6. Клиніна Т.С. Джеймс Бірнс – Державний секретар і політичний суперник Гаррі Трумена // Історичні і політологічні дослідження. 2020. № 1 (66). С.158-168; 7. Клиніна Т.С. Державний секретар США: Джон Фостер Даллес: курс на особисту дипломатію? // Київські історичні студії. 2020. № 1 (10). С. 28 – 38.

Приховати деталі