Про Товариство

15032105_379809715695928_3681927060989550954_nГромадська організація «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин» (Non-government organization «Scientific Society of Diplomacy and International Relations») створена відповідно до рішення Установчих зборів засновників 9 вересня 2016 р. і є незалежною недержавною неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які займаються дослідженням історії дипломатії та міжнародних відносин, на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності для спільної реалізації мети та завдань, передбачених її Статутом, затвердженим установчими зборами.

Діяльність Товариства має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з державними органами, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

Мета його діяльності полягає в сприянні всебічному вивченню історії української і світової дипломатії, діяльності українських дипломатичних та консульських установ, іноземних представництв в Україні, формування та розвитку міжнародних відносин,

збереженні та популяризації традицій української дипломатичної та консульської служби, її взаємодії з іноземними представництвами в Україні,

сприянні формуванню позитивного іміджу України в світі, належного поцінування особистого внеску видатних українських дипломатів і працівників консульської служби та зарубіжних дипломатів і консульських представників, які працювали в Україні, задоволення наукових та інформаційних потреб дослідників історії дипломатії та міжнародних відносин.

DSC05381_newДля виконання поставленої мети, Товариство має такі основні напрями діяльності: сприяння створенню необхідних умов для реалізації інтелектуального потенціалу істориків дипломатії та міжнародних відносин у сфері науково-дослідної діяльності, їх духовного та інтелектуального зростання; підвищенню престижу наукової праці, формування спадкоємності традицій у сфері дослідження історії дипломатичної та консульської служби, міжнародних відносин;

розвиток міжнародної співпраці в сфері вивчення історії дипломатії та міжнародних відносин, використання можливостей світової науки та наукового співробітництва для досліджень історії дипломатії та міжнародних відносин;

створення усної історії української дипломатії, підготовка та видання мемуарів українських та зарубіжних дипломатів і консульських працівників;

підготовка біографічних довідників українських дипломатів і консульських працівників; зарубіжних дипломатів і консулів, які працювали в Україні;

дослідження зарубіжних та українських дипломатичних архівів; підготовка бази даних та комплексного довідника «Український дипломатичний архів»;

наукове забезпечення організації документальних виставок з історії дипломатії та міжнародних відносин;

організація висвітлення у засобах масової інформації та наукових виданнях результатів досліджень з історії дипломатичної та консульської служби, міжнародних відносин;

сприяння участі істориків дипломатії та міжнародних відносин у підготовці, прийнятті та реалізації основних державних рішень у сфері зовнішньої політики.

DSC05187_newДіяльність Товариства базується на принципах поваги до особистої думки і гідності кожного члена Товариства; колективності у роботі Товариства та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень; виборності всіх керівних органів Товариства; періодичної звітності виборних органів перед членами Товариства та керівними органами; відкритості, гласності, прозорості;

свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням; обов’язковості виконання рішень керівних органів для всіх членів.

У Товаристві існує індивідуальне та почесне членство.

Індивідуальними членами можуть бути громадяни України та інших держав, особи без громадянства, без обмеження віку, як досягли 18-річного віку, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю у сфері історії дипломатії та міжнародних відносин, визнають Статут Товариства, дотримуються його вимог, беруть участь у роботі Товариства і своєчасно сплачують членські внески. Членство в Товаристві є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів Товариства.

Почесними членами Товариства можуть бути фізичні особи, які визнані Товариством такими, що здійснили великий внесок у дослідження історії дипломатії та міжнародних відносин або практичну діяльність у сфері дипломатичної і консульської служби.