Наша діяльність


Матяш Ірина. Іноземні представництва в радянській Україні (1919–1991): протистояння і співпраця. Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 503 с.

09.04.2021

В монографії на підставі широкого кола історичних джерел (насамперед архівної інформації, що міститься в документах, які зберігаються в ЦДАВО України, ЦДАГО України, ГДА МЗС України, ГДА СБУ, зарубіжних архівах; періодики, спогадів українських та іноземних дипломатів) досліджено діяльність іноземних дипломатичних і консульських представництв в Українській СРР/УРСР в 1919–1991 рр. Висвітлено завдання, функції, форми організації та основні напрямки діяльності іноземних представництв у 1919–1939 рр., особливості їх взаємодії з владою в радянській України…

Читати далі


У. Е. Снапкоўскі ТРАДЫЦЫІ І НАВАЦЫІ Ў ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ БЕЛАРУСІ

16.03.2021

Снапкоўскі, У. Е. Традыцыі і навацыі ў знешнепалітычных даследаваннях Беларусі : дапаможнік / У. Е. Снапкоўскі. – Мінск : БДУ, 2020. – 295 с.

Разглядаюцца тэарэтыка-метадалагічныя і вучэбна-метадычныя аспекты новай вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі». Аналізуюцца пытанні, звязаныя з фарміраваннем знешнепалітычнай гісторыі Беларусі як новага кірунку гістарычных даследаванняў, яго ўкараненнем у навучальны працэс вышэйшых навучальных устаноў, узаемаадносінамі паміж гістарычнай палітыкай і гістарычнай навукай у Беларусі.

Читати далі


Леся єднає світ!

25−26 лютого 2021 року відбудеться Дипломатично-науковий марафон «#Леся_єднає_світ!», приурочений до 150-річчя видатної української культурної діячки, поетеси, письменниці, перекладачки, фольклористки, вченої Лесі Українки.
Лариса Косач – геній української літератури, одна із титанів умовної тріади українського письменства «Шевченко-Франко-Українка».
✔️25 лютого 2021 року в межах Дипломатично-наукового марафону відбудеться покладання квітів до пам’ятників Лесі Українки в різних країнах та флешмоб #Леся_єднає_світ! – читання віршів Лесі Українки в іншомовних перекладах у виконанні українських та зарубіжних студентів…

Читати даліНацыянальная акадэмія навук Беларусі Інстытут гісторыі НАН Беларусі Запрашаем прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Рыжскі мір 1921 года ў гісторыі Беларусі (да 100-годдзя заключэння)» Час правядзення: 18 – 19 сакавіка 2021 г. Месца правядзення: Мінск, Інстытут гісторыі НАН БеларусіЧетверта міжнародна конференція “Берестейський мир”.

6-7 лютого 2021 відбудеться четверта міжнародна науково-практична конференція “Берестейський мир”, присвячена вивченню пам’яток матеріальної і духовної культури Східної Європи в контексті Берестейського мирного процесу. В центрі уваги традиційно одна з найбільних подій в історії дипломатії ХХ століття і широка палітра наукових проблем регіоналістики.

Читати далі


Олександр Тригуб, Тимур Михайловський. Міжнародні гуманітарні організації на Півдні України у 20-х рр. ХХ ст. Миколаїв, 2020. 328 с.

25.01.2021

Книга присвячена всебічному вивченню діяльності міжнародних благодійних організацій у південноукраїнському регіоні протягом 1920-х років. У роботі проаналізовано рівень вивчення проблеми, визначено та розглянуто джерельну базу. Розкрито процес створення представництв від міжнародних організацій на Півдні України.

З’ясовано основні напрямки діяльності організацій, умови їх функціонування та взаємодії з радянською владою. Було визначено, що для регулювання співпраці більшовики створювали державні структури, які постійно змінювались і реорганізовувались. Водночас створення координаційних органів при уряді УРСР стало наслідком створення подібних структур у Москві…

Читати далі


Якімова А. Болгарський період життя професора Михайла Драгоманова: монографія / ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. Київ, 2019. 280 с.

28.12.2020

У монографії висвітлюється основні аспекти діяльності відомого українського вченого Михайла Драгоманова у Вищій школі в Софії продовж 1889-1895 років. Наголошується на внеску професора у становлення першого болгарського університету та першого наукового фолькльорного видання “Сборник за народни умотворения, наука и книжнина”, у розвиток українсько-болгарських наукових та культурних зв’язків. Звертається увага на творчу спадщину М. Драгоманова в Болгарії та вшанування його пам’яті. 

Для науковців, студентів і тих, хто цікавиться творчою спадщиною М. Драгоманова.   

 

Читати далі


Україна — Швейцарія: маловідомі сторінки історії та сучасність: науковий збірник / Упоряд. Ірина Матяш; Інститут історії України НАН України; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. Берн–Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 236 с

25.12.2020

В науковому збірнику представлено дослідження українських і швейцарських науковців з історії діяльності швейцарських підприємців на території України, персоналій швейцарців в Україні та українських емігрантів у Швейцарії, становлення українсько-швейцарських відносин у 1918–1926 рр., діяльності Посольств України в Швейцарії та Швейцарії в Україні після відновлення державної незалежності України. В основі збірника тексти виступів учасників Історичної панельної дискусії «Швейцарсько-українська зустріч», організованої Посольством Швейцарії в Україні спільно з Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин…

Читати далі