Міжнародна наукова конференція з нагоди 450-ліття підписання Люблінської унії «Рівні до рівних, вільні до вільних»? Люблінська унія 1569 року в історії Центрально- Східної Європи»

konferencja_24_maja_ua

Польський інститут у Києві, Посольство Литовської Республіки в Україні, Інститут
історії України Національної академії наук України, Дипломатична академія імені
Геннадія Удовенка при МЗС України, Наукове товариство історії дипломатії та
міжнародних відносин, Представництво Польської академії наук у Києві запрошують до
участі у Міжнародній науковій конференції з нагоди 450-ліття підписання Люблінської
унії «Рівні до рівних, вільні до вільних»: Люблінська унія 1569 року в історії Центрально-
Східної Європи».
У конференції візьмуть участь історики з Білорусії (проф. Олександр Кравцевич),
Великобританії (проф. Роберт Фрост, проф. Карін Фрідріх), Литви (проф. Альфредас
Бумблаускас, доктор наук Ґенуте Кіркєне), Німеччини (проф. Матіас Нієндорф), Польщі
(проф. Анджей Гіль, доктор габілітований Генрик Літвін, проф. Дорота Михалюк, доктор
наук Домінік Шульц) та України (кандидат історичних наук Наталія Білоус, доктор
історичних наук Дмитро Вирський, проф. Петро Кулаковський, проф. Наталія Старченко,
проф. Василій Ульяновский).
Модераторами засідань виступлять проф. Наталя Яковенко, проф. Віктор Горобець та
доктор габілітований Генрик Літвін.
Для учасників конференції буде забезпечено синхронний переклад.
Конференція відбудеться 24 травня 2019 року у приміщенні Дипломатичної
академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України (вул. В. Житомирська, 2), початок
конференції о 9.00, реєстрація учасників з 8.30.
Реєстрація (дo 21.05.2019):  natalia.bankewycz@instytutpolski.org
У заявці необхідно вказати: ім’я та прізвище, посаду/установу, e-mail, номер
телефону. Участь у конференції буде можливою виключно за умови попередньої
реєстрації.
Кількість місць обмежена.

The Polish Institute in Kyiv, the Embassy of the Lithuanian Republic in Ukraine, the Institute of
History of Ukraine of the NASU, H. Udovenko Diplomatic Academy of the MFA of Ukraine,
Scientific Society of History of Diplomacy and International Relations, the Representation of the
Polish Academy of Sciences in Kyiv invite you to visit an International scientific conference,
devoted to the 450th anniversary of the Union “«Equal to Equal, Free to free»: The Union of
Lublin of 1569 in the history of Central-Eastern Europe”.
The historians from Belarus (prof. Alaksandr Kraucevich), Germany (prof. Mathias Niendorf),
Lithuania (prof. Alfredas Bumblauskas, dr Genutė Kirkienė), Poland (prof. Andrzej Gil, dr.
habil. Henryk Litwin, prof. Dorota Michaluk, dr Dominik Szulc), Ukraine (prof. Petro
Kulakovskyi, prof. Natalia Starchenko, prof. Vasyl Ulianovskyi, dr. habil. Dmytro Vyrskii) and
United Kingdom (prof. Karin Friedrich, prof. Robert Frost) will take part in the conference.
Prof. Viktor Horobets, dr. habil. Henryk Litwin and prof. Natalia Yakovenko will be the moderators of
the conference.
The simultaneously translation will work during the conference.
The conference will take place in H. Udovenko Diplomatic Academy of the MFA of Ukraine
(Velyka Zhytomyrska Str., 2) on May, 24th, 2019. The beginning of the conference is at 9 a. m.,
the participants registration starts from 8.30.
The dead-line for the registration (by e-mail natalia.bankewycz@instytutpolski.org ) is May, 21st,
2019. Indicate, please, your name / surname, position / institution, e-mail and phone number.